Programi

Programi koje provodimo u Dječjem vrtiću Sopot:

  • Redoviti desetsatni program 
  • Posebni programi:
Rano učenje engleskog jezika
Dramsko-scenski program
Program tjelesne i zdravstvene kulture i sporta
Glazbeno-folklorni program
Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju
  • Alternativni odgojno-obrazovni programi:
prema koncepciji Marije Montessori - od 1. do 3. godine
prema koncepciji Marije Montessori - od 3. godine do polaska u osnovnu školu
Waldorfski program od 3. godine do polaska u osnovnu školu
  • prema Programu javnih potreba u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju:
za djecu s teškoćama
darovitu djecu
djecu pripadnike nacionalnih manjina
djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik

 


Ispiši stranicu