Upravljanje vrtićem

Upravno vijeće
 
Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sopot su:

  1. Melita Novinčak, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Sopot
  2. Elizabeta Šnajder, članica, predstavnica roditelja
  3. Danijel Cetinjan, član, predstavnik Osnivača
  4. Iskra Mandarić, članica, predstavnica Osnivača
  5. Kristina Grbić, članica, predstavnica Osnivača

Prema čl. 43. st. 6. Statuta Dječjeg vrtića Sopot, predstavke i prijedloge od interesa za rad Dječjeg vrtića Sopot, građani mogu putem elektroničke pošte upravno.vijece@dv-sopot.hr proslijediti na razmatranje članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sopot.

Dječji vrtić Sopot, kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informira javnost o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća te vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad te broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Fizičkim osobama i predstavnicima pravnih osoba koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sopot pod uvjetom:

  • da svoj dolazak najave vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: vrtic.sopot@zagreb.hr

Uz prijavu za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona zbog dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad

  • istodobno se može osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća samo jednoj osobi, obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u kojem se održava sjednica
  • pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja
  • osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić Sopot nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama prema odredbama Zakona.

 


Ispiši stranicu