Stručno-razvojni centar

STRUČNO-RAZVOJNI CENTAR DJEČJEG VRTIĆA SOPOT
 
 
Zadovoljstvo  nam  je upoznati Vas s edukacijama u Stručno – razvojnom centru Dječjeg vrtića Sopot za provedbu programa inkluzivnog pristupa prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u kolovozu 2017., imenovalo je naš vrtić stručno-razvojnim centrom za unapređivanje rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za provedbu inkluzivnog pristupa prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi.
 
Inkluzija u ranom djetinjstvu predstavlja zajedništvo, vrijednosti, postupke i praksu kojim se podržavaju prava i vrijednosti svakog djeteta i njegove obitelji neovisno o njegovim sposobnostima. Cjeloživotno učenje neizostavna je karika osobnog razvoja stručnjaka koji rade s djecom. Kada su u pitanju djeca s teškoćom kompetencije odgojitelja i stručnih suradnika trebale bi biti podržane odgovarajućim okruženjem, ali i partnerstvom stručnjaka i članova obitelji djece s teškoćama. Za podizanje inkluzivnog standarda važni čimbenici kvalitete su: profesionalni razvoj stručnih djelatnika, ciljana stručna usavršavanja, dostupnost stručne podrške i sudjelovanje zajednice.
Dječji vrtić Sopot unatrag deset godina kreira jasne misije prema inkluzivnosti, razvija načela suradnje, timski planira provedbu inkluzije te kontinuirano osigurava optimalan razvoj procesa i usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika, što potvrđuje značajno povećan broj integrirane djece s teškoćama u razvoju, kao i verifikacije nekoliko programa, koji imaju za cilj inkluziju djece s teškoćama u rani i predškolski sustav.
Iz svega navedenog, možemo reći da je podizanje kvalitete inkluzivne prakse jedna od bitnih vizija dječjeg vrtića Sopot.
            Organiziranjem edukacija u našem stručno-razvojnom centru spremni smo vlastito iskustvo, praksu, znanje te postignuća podijeliti s vama.
 
Tijekom edukacije sudionici će se osnažiti za implementiranje i usavršavanje kvalitetnih i inovativnih inkluzivnih sadržaja u odgojno-obrazovni rad s djecom od najranije dobi.
Po završetku svakog modula polaznik će dobiti Potvrdnicu o sudjelovanju, a po završetku certifikat za provođenje novih programa koji imaju za cilj inkluziju djece.
 
 
TEME MODULA
 
MODUL I: INKLUZIVNOST U RANOM I PREDŠKOLSKOM RAZDOBLJU

 • Zakonski i podzakonski akti u radu s djecom s teškoćama u razvoju u ranim i predškolskim ustanovama
 • Procjena stavova
 • Uključivanje djece s TUR – primjer iz prakse
 • Suradnja odgojitelja i stručnih suradnika – primjer iz prakse
 • Suradnja s roditeljima prilikom uključivanja djece – primjer iz prakse
 
MODUL II: UKLJUČIVANJE DJETETA S TEŠKOĆOMA U PREDŠKOLSKI SUSTAV

 • Prava djeteta s teškoćama u sustavu odgoja i obrazovanja u odnosu na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi
 • Važnost ranog probira djeteta (screening)
 • Screening – što i kako gledamo
 • Izrada pisanog mišljenja
 
MODUL III: PRIPREMA UVJETA ZA UKLJUČIVANJE DJETETA S TEŠKOĆOM

 • Koraci u pripremi opservacije
 • Pedagoška opservacija djeteta
 • Funkcionalno praćenje i procjena i pristup baziran na aktivnosti
 • Dokumentiranje i planiranje
 • Priprema djece i roditelja u skupini prije uključivanja djeteta s teškoćom
 
MODUL IV: INDIVIALIZIRANI PRISTUP U RADU S DJETETOM S TEŠKOĆOM

 • Individualizirani odgojno-obrazovni program za dijete (IOOP)
 • Koraci stvaranja IOOP-a
 • Konkretizacija ciljeva
 • Organizacijski i materijalni uvjeti za provedbu IOOP-a
 • Praćenje, dokumentiranje i vrednovanje IOOP-a
 • Dosje djeteta
 
MODUL V: DIJETE S TEŠKOĆOM U POSEBNOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI

 • Proces praćenja i planiranja za uključivanje djeteta u posebnu skupinu
 • Načini komunikacije, stvaranje partnerskih odnosa i suradnja s roditeljima
 • Inkluzivne radionice za djecu s teškoćama
 
MODUL VI:  INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP PREMA OBITELJIMA DJECE S TEŠKOĆAMA

 • Obitelj i prihvaćanje teškoće
 • Osobno usmjereno planiranje podrške za obitelj
 • Ciljevi za obitelj vs. ciljevi za dijete
 • Izrada plana podrške za obitelj
 
MODUL VII: ULOGA VRTIĆA U JAČANJU RODITELJSKIH KOMPETENCIJA

 • Suradnja ili partnerstvo
 • Iskustva roditelja u predškolskom sustavu
 
MODUL VIII: SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

 • Dijete korisnik usluga iz drugih ustanova
 • Dijete i promjena sredine
 • Dijete à vrtić à škola
 • Suradnja vanjskih stručnjaka i stručnog tima vrtića
 • Suradnja s drugim vrtićima
 
MODUL IX: PREZENTACIJA URADAKA SUDIONIKA PREMA MODULIMA

 • Refleksija na održane module
 • Razmjena iskustva polaznika – pitanja iz prakse
 • Video i foto zapis postignuća stručno-razvojnog centra
 • Podjela Potvrdnica/certifikata
 
 
NOSITELJI PROGRAMA RADA STRUČNO – RAZVOJNOG CENTRA DJEČJEG   VRTIĆA SOPOT

 • Dječji vrtić Sopot
 • Stručni tim DV Sopot
 • Odgojitelji DV Sopot s kompetencijama i edukacijama za rad s djecom s teškoćama
 
Vanjski suradnici – edukatori:

 • Predstavnik iz Ministarstva znanosti i obrazovanja
 • Predstavnik Gradskog ureda za obrazovanje i kulturu
 • Predstavnik iz Agencije za odgoj i obrazovanje
 • Predstavnik iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
 • Profesori Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • Profesori Učiteljskog fakulteta
 • Roditelji djece s teškoćom
 • Članovi tima Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek
 • Članovi tima Centra za rehabilitaciju Zagreb
 • Članovi tima Centra za autizam Zagreb
 • Članovi stručnog tima osnovne škole
 
Edukacije započinju u travnju svake kalendarske godine, a održavaju se zadnji petak u mjesecu u trajanju od 8 sati u prostorima Dječjeg vrtića Sopot, Viktora Kovačića 18c,
10 020 Zagreb.
Cijena programa po osobi i modulu iznosi 600,00 kn, a ukoliko iz vrtića dolazi više osoba za svaku sljedeću osobu kotizacija iznosi 500,00 kn.
 
Vaše prijave možete slati na e-mail: vrtic.sopot@zagreb.hr od 1.1. do 31.3. u svakoj kalendarskoj godini putem registracijskog lista (preuzmite OVDJE).
 Ispiši stranicu