O vrtiću

 Dječji vrtić Sopot nalazi se na dvije lokacije:


Viktora Kovačića 18c, centralni objekt, od 1977. god.
 • 12 odgojnih skupina
 • radno vrijeme: 6:30 - 17:00
 • programi:
 • redoviti desetsatni program,
 • kreativnost u dramsko - scenskom sadržaju,
 • tjelesna i zdravstvena kultura i sport,
 • alternativni odgojno-obrazovni program prema pedagoškoj koncepciji Marije Montessori (jaslice i vrtić)


 
 
Ostrogovićeva 9, područni objekt, od 1979. god.
 • 13 odgojnih skupina
 • radno vrijeme: 6:15/30-17:00 
 • programi: 
 • redoviti desetsatni program,
 • rano učenje engleskog jezika,
 • tjelesna i zdravstvena kultura i sport
 • alternativni waldorfski program
 • posebni program za djecu s teškoćama
 

Dječji vrtić Sopot
 • osigurava jednake mogućnosti svoj djeci, doprinosi kvaliteti njihovog odrastanja te razvoju njihovih kompetencija za cjeloživotno učenje
 • osigurava uvjete za zadovoljavanje jednog od temeljnih prava djeteta - pravo na odgoj i obrazovanje
 • roditelje / skrbnike prihvaća kao partnere, koji ustanovu obogaćuju svojim posebnostima, kulturom i time pridonose kvaliteti ustanove u cjelini
 • otvoren je za kontinuirano učenje i unapređivanje prakse za djecu rane i predškolske dobi
 • pruža sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj djece rane i predškolske dobi 
 • osigurava kvalificirani i stručni kadar 
 • surađuje sa svim društvenim čimbenicima radi podizanja kvalitete odgojno – obrazovnog rada, te unapređenja i promicanja djelatnosti 
 • osigurava uvjete za profesionalno cjeloživotno učenje i obrazovanje svih radnika.

Kontekst:

 • osiguravamo kvalitetno materijalno i socijalno okruženje s visokim obrazovnim potencijalom u cilju razvoja kompetencija djece
 • individualiziranim pristupom pratimo i procjenjujemo postojeće interese, znanja i razumijevanje djece
 • promišljanjem i kreiranjem novih mogućnosti za igru otkrivamo nove ideje i različite ideje za učenje
 • uz postojeću opremu, sredstva i didaktiku izrađujemo poticaje u cilju razvoja odgojno-obrazovnog procesa
 • cijelo okruženje izvor je aktivnog učenja djece te omogućuje suradnju djeteta s drugom djecom i odraslima
 • stvaramo sigurno i primjereno okruženje za boravak djece na otvorenom
 • zdravstveno-higijenski aspekt rada i protokoli sigurnosti jedan su nam od preduvjeta kvalitetnog rada
 • kontinuirano osiguravamo uvjete za sigurnost djece tijekom boravka u vrtiću

Otvoreni smo i prema društvenoj sredini...

 • stručne institucije
 • odgojno – obrazovne ustanove
 • društva i strukovne udruge 
 • državne i javne ustanove 
 • kulturne i druge ustanove 

Cilj suradnje je podizanje kvalitete odgojno – obrazovnog rada i obogaćivanje života djeteta u vrtiću.


Ispiši stranicu