O nama
 

Dječji vrtić Sopot započeo je s radom 1977.g. u novozagrebačkom naselju Sopot, u ulici koja je nazvana po poznatom arhitektu Viktoru Kovačiću. Tada je upisano 339 djece o kojima se brinulo 45 radnika različitih profila. Vrtić je zbog arhitektonskih specifičnosti i danas primjer studentima arhitekture.

Rastom i razvojem naselja Sopot 1979.g. otvara se područni objekt u Ostrogovićevoj ulici u koji je iste gdine upisano 326 djece i zaposlena su 34 nova radnika.

Verificirani programi u Dječjem vrtiću Sopot prate tri odgojno-obrazovna ciklusa prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu:
I. ciklus: za djecu od 6 do 12 mjeseci - program Bebe
II. ciklus: za djecu od 1. do 3. godine - redoviti 10-satni program i Montessori program
III. ciklus: za djecu od 3. godine do polaska u školu - redoviti 10-satni program, Montessori program, Waldorfski program, program ranog učenja engleskog jezika, kreativnost u dramskom i scenskom sadržaju, tjelesna i zdravstvena kultura i sport, glazbeno-folklorni program, program za djecu s višestrukim teškoćama i program za darovitu djecu

Djeci s teškoćama je pružen kvalitetan sustav podrške i dobra priprema za nastavak obrazovanja uključivanjem u različite programe predškolskog odgoja i obrazovanja i u posebnu skupinu djece s višestrukim teškoćama.
Aktivnosti prilagođavamo različitim stilovima učenja djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, djece s teškoćama i darovite djece.

Dječji vrtić Sopot je Stručno - razvojni centar za provedbu inkluzivnog pristupa prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi. Pogledajte galeriju:


Ispiši stranicu