Posebni program predškolskog odgoja i naobrazbe za darovitu djecu

Darovitost je sklop osobina koje pojedincu omogućuju da dosljedno postiže izrazito iznadprosječan uradak u jednoj ili više aktivnosti.

Cilj programa – otkrivanje potencijala darovite djece i zadovoljavanje njihovih posebnih spoznajnih, socijalnih, emocionalnih i tjelesnih potreba uz stalno praćenje i vrednovanje njihovih postignuća.

Zadaća programa:

  • prepoznavanje darovitosti kod djeteta nominiranog od strane roditelja i odgajatelja
  • utvrđivanje sposobnosti, potreba i interesa darovitog djeteta od strane psihologa i stručnog tima, po potrebi i vanjskih suradnika
  • prilagođavanje odgojno-obrazovnog programa, poticaja, metoda i sredstava posebnim potrebama te utvrđenoj razini i vrsti sposobnosti darovitog djeteta

Postupak otkrivanja i utvrđivanja darovitosti

U vrtićkim skupinama u kojima je identificirano potencijalno darovito dijete, program će provoditi odgojitelji i psihologinja Marina Vuko koja je stručno osposobljena za ispitivanje kognitivnog razvoja psihodijagnostičkim sredstvima, opservaciju ponašanja i analizu postignuća, primjenu lista i ljestvica karakterističnih oblika ponašanja darovite djece. Odgojitelji odgojnih skupina stručno su educirani za provođenje kraćeg specijaliziranog programa za rad s darovitom djecom. Osim odgojitelja i psihologa, ovaj model uključuje druge sudionike u djetetovom životnom okruženju – roditelje, ostale stručne suradnike i suradnike izvan vrtića.

Materijali za rad

U radu će se koristiti specifična didaktička oprema kako bi se omogućilo poticajno okruženje, npr. oprema za istraživanje, eksperimentiranje, učenje kroz vlastitu aktivnost, poticanje više razine misaonih procesa i kreativno mišljenje. Osim toga, za procjenu djece koristit će se različita psihodijagnostička sredstva.
Vrednovanje programa će se odvijati kontinuirano na temelju snimanja, lista praćenja, upitnika, anketa, a provodit će ga odgojitelji i roditelji, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, suradnici iz vanjskih stručnih ustanova.

Financiranje programa
Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a redovito će se provoditi u svim mlađim, srednjim, starijim i mješovitim vrtićkim skupinama DV „Sopot“. Financijska sredstva dobivena su iz proračuna grada Zagreba, a sufinancirat će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Roditelji će plaćati samo cijenu redovitog programa.


Ispiši stranicu