Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju

 Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije oko 10% djece u ukupnoj populaciji ima teškoće u razvoju.

Teškoće u razvoju, prema Državnom pedagoškom standardu (NN,63/08, 90/10), obuhvaćaju djecu s oštećenjima vida, sluha, poremećajima glasovno-govorno jezične komunikacije, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, sniženim intelektualnim sposobnostima, poremećajima u ponašanju i emocionalnim problemima, poremećajima autističnog spektra, te višestrukim teškoćama u razvoju.

Podizanje djeteta s teškoćama u razvoju zahtijeva dodatne napore obitelji zbog specifičnih potreba djeteta s teškoćama u razvoju, te im je nužna podrška stručnjaka. Takvu podršku naći ćete u našem vrtiću.

Ciljevi programa:

  • pružanje mogućnosti za socijalizaciju i uključivanje djeteta u program predškolskog odgoja i naobrazbe
  • poticanje razvoja djeteta ublažavanjem posljedica oštećenja i prevencijom sekundarnih teškoća; razvojem maksimalnih mogućnosti djeteta za svakodnevno funkcioniranje i adaptaciju na socijalnu okolinu
  • pružanje potpore pri generalizaciji naučenih vještina potrebnih za svakodnevno funkcioniranje i osamostaljivanje
  • priprema djece za nastavak školovanja te pružanja stručne podrške roditeljima i obitelji.

U posebni program odgojno-obrazovne skupine uključuju se djeca:

  • kod kojih je primarna teškoća snižena intelektualna sposobnost (na razini lake mentalne retardacije)
  • koja mogu uz postojeću teškoću imati kombinaciju lakših teškoća definiranih Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN, 63/08, 90/10), a to su: slabovidnost, nagluhost, otežana glasovno-govorna komunikacija, promjene u osobnosti djeteta uvjetovane organskim čimbenicima ili psihozom, poremećaji u ponašanju, neurotske smetnje (agresivnost, hipermotoričnost, poremećaji hranjenja, enureza, enkompreza, respiratorne afektivne krize), motorička oštećenja (djelomična pokretljivost bez pomoći druge osobe).

U skupinu se uključuju djeca s teškoćama kronološke dobi od 3 do polaska u osnovnu školu.

Trajanje programa posebne odgojno-obrazovne skupine u odnosu na dijete:

2 godine

7-9 mjeseci godišnje

cjelodnevni program do 8 sati dnevno

5 dana tjedno

Nositelji programa su:

  • program posebne odgojno-obrazovne grupe djece s teškoćama predvode edukacijski rehabilitator za odgojnu skupinu i odgojitelj, a o njezi djece brine njegovatelj.
  • koordinator odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom je vrtićki edukacijski rehabilitator, a ostali stručni suradnici su: logoped, psiholog, pedagog i zdravstveni voditelj.

Ispiši stranicu