Program tjelesne i zdravstvene kulture i sporta

Današnji način života i spoznaje o ranom odgoju djece nameću sve veću potrebu bavljenja tjelesnim aktivnostima. Osim redovitih tjelesnih aktivnosti u okviru vrtića postoji mogućnost obogaćivanja programa specifičnim sadržajima tjelesne i zdravstvene kulture .

Cilj programa

 1. Poticati cjelovit razvoj djeteta uz naglasak na poticanju razvoja motorike i razvoj interesa za kretanje i šport 
 2. Promicati zdrave stilove života
  • utjecati na morfološki status djeteta njegovanjem mišićnih reakcija potrebnih za održavanje tijela i ravnoteže
  • povisiti funkciju krvožilnog i dišnog sustava s težištem na funkcionalno prilagođavanje
  • razvijati taktilnu i mišićno-zglobnu osjetljivost koja je presudna za optimalno funkcioniranje organizma u cjelini
  • utjecati na povećanje otpornosti organizma prema nepovoljnim vanjskim utjecajima
  • zadovoljiti djetetovu elementarnu potrebu za kretanjemSadržaji i aktivnosti

 1. Osnovni oblici kretanja 
 2. Tehnike sportskih disciplina 
 3. Igre

Prirodni oblici kretanja (hodanje, trčanje, skakanje, provlačenje, penjanje, puzanje, bacanje, hvatanje) obuhvaćaju aktivnosti na klupici, sanduku, užetu, gimnastičkim spravama, vježbe s obručem, palicom, vijačom, te različite aktivnosti s loptom. To su aktivnosti koje su izuzetno važne za razvoj motorike i na kojima se mogu graditi složenije sportske vještine.
Tehnike sportskih disciplina obuhvaćaju metodske i pripremne vježbe iz niza sportskih disciplina (atletika, gimnastika, košarka, rukomet, tenis i dr.).
Dječja igra odlikuje se bogatstvom i jednostavnošću pokreta, a prati je osjećaj ugodnosti, razonode i zabave. Najpoznatije su: lovice, ledene babe, dan-noć, kvočka i pilići, tramvaj, jež, ptice u gnijezdu, roda i žabe, mačka i miš, vjetar, jazavac u rupi, lovi trećega….


Mješovita vrtićna odgojna skupina: od 3 g. do polaska u školu
 


Ispiši stranicu