Dramsko-scenski program

 Likovno izražavanje dijete započinje spontano, motivirano unutarnjom potrebom i na način koji je jedinstven, tipičan za svu djecu svijeta. A sva djeca nose u sebi i prirodnu potrebu za imitiranjem – na samom početku pokreta, a kasnije i sve složenijih oblika ponašanja odraslih kao što su govor, komunikacija s okolinom, izražavanje emocija. Imitiranje se postepeno obogaćuje uživljavanjem, zamišljanjem, igranjem uloga, i mašte – pretvara se u svakodnevni, spontani dramski izraz. Likovni i scenski izraz su nadasve kreativne i stvaralačke aktivnosti. Želja nam je objediniti ta dva snažna izraza i omogućiti svakom djetetu da se kroz aktivno sudjelovanje u likovnom i dramskom izražavanju razvije kao duhovno uravnotežena osoba, kreativna, otvorena, sigurna u sebe i ponosna na svoje stvaralaštvo.
Kreiranjem i realizacijom ovog programa usmjeravat ćemo djetetovo odrastanje u radoznalom, vedrom, istraživačkom, slobodnom i stvaralačkom smjeru.


Mješovita vrtićna odgojna skupina: od 3 g. do polaska u školu

Ispiši stranicu