Rano učenje engleskog jezika

 Napredak tehnologije i tehnike općenito omogućio je da stalno budemo povezani sa svim ljudima svijeta, da putujemo i otkrivamo nove zemlje, kulture, običaje .... Vrijeme u kojem živimo zahtjeva poznavanje stranih jezika, a pokazalo se da je predškolska dob povoljno životno razdoblje za učenje stranih jezika. Djeca koja imaju jedan materinji jezik spremna su početi s učenjem drugog jezika u grupi oko četvrte godine, kada su savladala osnovni rječnik i gramatička pravila.


Ciljevi programa:

  1. Omogućiti djeci predškolski odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim razvojnim potrebama i mogućnostima, obogaćen sadržajima usvajanja engleskog jezika.
  2. Dati im najbolju priliku za cjelokupan razvoj i učenje, izgrađivanje samopouzdanja, stimuliranje prirodne znatiželje, usvajanje vještina komunikacije.
  3. Razvijati interes i pozitivnu motivaciju za učenje stranih jezika i poticati želju za nastavak učenja.

Uz pretpostavku da većina djece ne razumije niti govori engleski jezik, on će se uvoditi postepeno, kroz sve odgojno-obrazovne sadržaje, aktivnosti, situacije i cjelokupno ozračje u grupi.
Komunikaciju na drugom jeziku ostvarivat ćemo spontano i opušteno u svim životnim situacijama u grupi. Osim situacijskog pristupa u komunikaciju se uvode i organizirane aktivnosti, a naročito se ističe značaj dječjih igara, pjesmica i brojalica na engleskom jeziku, koje se izvode uz pokret i glazbu. U njima dijete aktivno sudjeluje i uključuje različite osjetilne modalitete. Uz slušanje ono aktivno izvodi pokrete, samostalno razvija razumijevanje jer je svaka riječ povezana s djeci bliskom situacijom i radnjom, provjerava svoje znanje, a sve u veselom i raspjevanom tonu. Na ovakav način djeca najčešće razvijaju motivaciju i interes za učenje novog jezika, te usvajaju rječnik i gramatičku strukturu spontano i kontekstualno, a ne kao poučavanje dijelova jezičnog sustava.


Mješovita vrtićna odgojna skupina: od 4 g. do polaska u školu


Ispiši stranicu