Zaštita na radu

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)

Ispravak Zakona o zaštiti na radu (NN 118/14)

Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu (NN 154/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN 94/18)

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na redu (NN 96/18)

Pravilnik o zaštiti na radu

Odluka o imenovanju Odbora zaštite na radu


Zaštita od požara

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Pravilnik o zaštiti od požaraIspiši stranicu