Pravo na pristup informacijama

Izvješća:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na prsitup informacijama za 2023. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu. csv.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama  za 2018. godinu.

Izvješće o provedbi Zaokna o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.csv


Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)


Kriteriji:

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije


Odluke:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje, siječanj 2024.


UPITNIK O SAMOPROCJENI / kolovoz 2023 /

Ispiši stranicu