Javna nabava

Jednostavna nabava- Poziv na dostavu ponude:

Predmet nabave: Svježeg povrća i srodnih proizvoda za 2024. godinu
Poziv na dostavu ponude
Troškovnik
Ponudbeni list 
Izjava o nekažnjavanju

Predmet nabave: Živežne namirnice za 2024. godinu
Poziv na dostavu ponude
Troškovnik
Ponudbeni list
Izjava o nekažnjavanju

Izjava čelnika o nepostojanju sukobu interesa prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120-16, 114-22)

Izjave članova stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu 2024.


Pravilnici:
Pravilnik o izmjeni pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave /promjena valute u EUR/Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave:
Plan nabave 2024.


Statističko izvješće jednostavne nabave : 
Statističko izvješće jednostavne nabave za 2021.godinu

Registar ugovora:
Registar zaključenih ugovora u 2023.


Odluke:

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu 2024.Ispiši stranicu