Financijski dokumenti


Planovi:
Financijski plan za razdoblje od 2021. do 2023.
Financijski plan za razdoblje 2020-2022.
1. rebalans financijskog plana 2020.
Financijski plan 2019-2021
Financijski plan 2018-2020 - opći dio
Prijedlog financijskog plana za 2018. i projekcija Plana za 2019. i 2020. g.

Prijedlog Financijskog plana za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. g.
Prijedlog financijskog plana 2016-2018Izvješća:
Financijski izvještaj za 2021.-polugodišnji
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2021.-polugodišnji
Financijski izvještaj za 2020. - godišnji
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2020.
Financijski izvještaj za 2020.-polugodišnji
Bilješke uz financijski izvještaj 2020.- polugodišnji 
Financijski izvještaj za 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019.
Potvrda Fine o preuzetom financijskom izvještaju 2019.
Financijski izvještaj 2019 - polugodišnji.
Bilješke uz financijski izvještaj
Bilješke uz financijsko izvješće od 1.1. do 31.12. 2018.
Financijsko izvješće (siječanj - ožujak 2018)
Financijsko izvješće (1.1.-31.12.2017.),
Bilješke uz Financijsko izvješće 2017.
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 31. 12.2016.kopija prorač. 12.2016.


Završni računi:
Završni račun 1.siječnja do 31.prosinca 2018.
Završni račun za 2015.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1. - 30.6.2018. (3.8.2018.)


Procedure:
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Procedura o blagajničkom poslovanju
Procedura naplate prihoda
Procedura o korištenju vozila i kartica za gorivo


Ispiši stranicu