Akti vrtića

Statut Dječjeg vrtića Sopot (pročišćeni tekst)

Statut Dječjeg vrtića Sopot


Kućni red Dječjeg vrtića Sopot


Etički kodeks DV Sopot

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka  stvaratelja i primatelja akata  DV Sopot za 2021. godinu


Pravilnici:
Pravilnik o radu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2014.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2015.Odluka:
Odluka o izmjenama i dopunama statuta Dječjeg vrtića SopotIspiši stranicu