Akti vrtića

Statut Dječjeg vrtića Sopot (pročišćeni tekst)

Statut Dječjeg vrtića Sopot


Kućni red Dječjeg vrtića Sopot


Etički kodeks DV Sopot

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka  stvaratelja i primatelja akata  DV Sopot za 2023. godinu


Pravilnici:
Pravilnik o radu (na snazi od 1.6.2023.)
Pravilnik o radu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2014.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2015.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 1999.Odluka:
Odluka o izmjenama i dopunama statuta Dječjeg vrtića Sopot (od 30.9.2020.)
Odluka o izmjenama i dopunama statuta Dječjeg vrtića Sopot (od 29.12.2022.)

Središnji registar državne imovine 
Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovineIspiši stranicu