Za roditelje

 

Što je za nas suradnja ?

 • to je stvaranje pozitivnog komunikacijskog ozračja 
 • stvaranje međusobnog povjerenja 
 • objektivnost i spontanost 
 • diskrecija i odmjerenost

Zašto surađivati?
Ciljevi suradnje su nam: 

 • međusobno poštivanje i zajedništvo 
 • dobra komunikacija 
 • priznavanje roditelja kao prvog djetetovog odgajatelja
 • potaknuti obitelji na aktivno sudjelovanje 
 • odgovoran zajednički rad i suradnički odnos

Kako surađujemo?

 • informativno-edukativnim kutićem na ulazu u vrtić
 • plenarnim roditeljskim sastancima 
 • roditeljskim sastancima u odgojnim skupinama 
 • informacijama u kutiću za roditelje 
 • putem letaka 
 • evaluacijskim listićima 
 • konzultacije sa stručnim suradnicima 
 • individualnim razgovorima sa odgojiteljem 
 • kratka neformalna komunikacija za vrijeme odvođenja i dovođenja djeteta 
 • sudjelovanjem roditelja u periodnu prilagodbe 
 • radionicama i uključivanjem u provođenje tematskih projekta 
 • sudjelovanje na vanjskim manifestacijama, izletima, posjetima 
 • donošenjem pedagoški neoblikovanih materijala , slikovnica, potrošnog materijala...

Kada surađujemo?

 • svakodnevnom razmjenom informacija sa odgojiteljem 
 • planiranim dogovorenim individualnim razgovorima 
 • po dogovoru na zahtjev roditelja ili odgojitelja 
 • uvijek kad iskrsne problem

Tko surađuje s roditeljima?

 • odgojitelji 
 • ravnatelj 
 • stručni suradnici 
 • vanjski predavači

Ispiši stranicu