Djeca u prirodi

Grad mladih u Granešini pruža kvalitetne uvjete za višednevni boravak djece iz vrtića u prirodnom, zdravom i sigurnom okruženju.
Program je koncipiran na način da djeca u neposrednom kontaktu s prirodom,aktivnim istraživanjem i učenjem u suradnji s drugom djecom i odraslima steknu vrijedna iskustva,znanje i vještine.
Korisnici programa su djeca u šestoj godini života, a temelji se na dobrovoljnoj odluci roditelja.

Boravak i kretanje u prirodi, te utjecaj svježeg zraka pozitivno utječu na poboljšanje zdravlja djeteta.
Djetetu se pruža mogućnost osamostaljivanja te ga stavlja u situaciju da jača unutarnje potencijale za samozaštitu i samoočuvanje.
Šetnje, igre u šumi, aktivnosti na otvorenim športskim terenima i u dvorani doprinose razvoju psihomotornih sposobnosto u prirodnim oblicima kretanja,te stvaranju navika zdravog življenja.
Potiče se razvijanje ekološke osvještenosti i osjetljivosti djece te njihova spremnost na aktivno djelovanje

  • omogućuje djeci da dožive i upoznaju prirodu,nauče je voljeti i cijeniti 
  • dijete otkriva kako prirodu možemo zaštititi,očuvati i unaprijediti 
  • opažanje i doživljavanje prirodnih pojava,životnih zajednica (flora i fauna) 
  • rješavanje konkretnih problema u suradnji s drugom djecom i odraslima 
  • razvijanje vještina samostalnog djelovanja,prepoznavanja opasnosti i samozaštite

Program financira Gradski ured za kulturu,obrazovanje i šport, a roditelji participiraju sa 225.00 kuna, čime se pokrivaju troškovi nabavke potrošnog materijala za odgojno obrazovni rad.

Program traje 5 dana (od ponedjeljka do petka).


PROVODITELJI PROGRAMA

Matični odgojitelji/ce DV Sopot zaduženi su za cjelovitu skrb o potrebama djece, njihovom zdravlju, sigurnosti te uvažavanju djetetovih potreba i interesa.

Koordinaciju programa provode odgojiteljice, voditeljica i animatorica programa Grada mladih, zaposlenice DV "I.B.Mažuranić".


Ispiši stranicu