Alternativni odgojno-obrazovni Waldorfski program (od 3. godine do polaska u osnovnu školu)


 
       Uvođenjem alternativnog programa cilj nam je bio omogućiti slobodu izbora roditelja, pridonijeti: pluralizmu u primjeni različitih pedagoških koncepcija,promicati  toleranciju različitosti u odgoju i demokratizaciju društva.

U svim oblicima rada u waldorfskoj grupi primjenjivat će se slijedeća načela waldorfske pedagogije, a u skladu su sa važećom programskom, humanističko-razvojnom koncepcijom :

 • Poštovati i uvažavati potrebu svakog djeteta za individualnim vrednovanjem njegova napretka, te individualizirati postupke i zahtjeve u odnosu na svako dijete.
 • Uvažavati, isticati i razvijati djetetov pozitivni identitet.
 • Poštivati, uvažavati, poticati i stvarati uvjete za djetetovu inicijativu i slobodno stvaralačko izražavanje.
U radu waldorfske grupe koristit će se individualni, grupni i frontalni oblici rada. Način rada oblikuje slijedeće:
 • promišljen ritam godine, tjedna i dana,
 • umjetničko oblikovanje pedagoškog procesa, prostora i igračaka,
 • kreativan pristup djeci,
 • svakodnevno pričanje bajki ili priča,
 • svakodnevno korištenje glazbe u odgoju (pjevanje odgojiteljice, sviranje na dječjoj liri, glazbene igre),
 • jednom mjesečno izvođenje lutkarske predstave,
 • samoodgoj odgojitelja,
 • suradnja s roditeljima i vanjskim ustanovama.
Godišnji ritam ostvaruje se kroz izmjenu svetkovina (umjetničkih i radnih aktivnosti za pripremu svetkovina) vezanih za godišnja doba i njima pripadajuće kršćanske i svjetovne blagdane: sveti Mihovil-Mihael (29. rujna); Svetkovina žetve; Sveti Martin (11. studeni); Advent (prosinac); Sveta tri kralja (6. siječanj), Fašnik, Uskrs, Dan planeta Zemlje (22. travanj)...

"Roditelj daje dio sebe da “oboji” prostor u kojem boravi njegovo dijete, to djetetu daje osjećaj sigurnosti i topline (obiteljski ugođaj)."Ispiši stranicu